نمونه کارهای تیم مهندسی کوئیک سازه

پروژه فرماینه، سنبل

پروژه واحد مسکونی در فرمانیه، سنبل

کارفرما: آقای مهندس محبی
موقعیت: فرمانیه ، سنبل
کاربری: مسکونی
متراژ: 300 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی و بازسازی

طراحی داخلی پروژه سنبل

پروژه عمارت بتیس

پروژه دکوراسیون واحد مسکونی عمارت بتیس

کارفرما: آقای علیا
موقعیت: نیاوران، مرجان
کاربری: مسکونی
متراژ: 220 متر
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون

طراحی و بازسازی عمارت بتیس

پروژه متقیان

پروژه واحد مسکونی در فرمانیه، متقیان

کارفرما: آقای قضوی
موقعیت: فرمانیه، متقیان
کاربری: مسکونی
متراژ: 270 متر
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون

پروژه خیابان کارگر

پروژه بازسازی آپارتمان مسکونی در خیابان کارگر

کارفرما: حاج آقای سیاح گرجی
موقعیت: خیابان کارگر جنوبی
کاربری: مسکونی
متراژ: 800 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و بازسازی
وضعیت: در حال اجرا

پروژه محمودیه، خیابان جیم

پروژه بازسازی واحد اداری در محمودیه، خیابان جیم

کارفرما: آقای مهندس ایران مهر
موقعیت: محمودیه ، خیابان جیم
کاربری: اداری
متراژ: 600 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی و بازسازی
وضعیت: در حال اجرا

پروژه مزون فرشته

پروژه دکوراسیون مزون در فرشته

کارفرما: خانم اسفندیاری
موقعیت: فرشته
کاربری: مزون
متراژ: 140 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی و آقای مهندس بابک انالو
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون

طراحی مزون فرشته

پروژه اندرزگو

پروژه اجرای دکوراسیون واحد مسکونی اندرزگو

کارفرما: مهندس هاشمی
موقعیت: اندرزگو
کاربری: مسکونی
متراژ: 220 متر
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون
وضعیت: در حال اجرا

پروژه سعادت آباد

پروژه دکوراسیون واحد مسکونی در سعادت آباد

کارفرما: آقای پناهی
موقعیت: سعادت آباد
کاربری: مسکونی
متراژ: 240 متر
خدمات: دکوراسیون داخلی

پروژه آجودانیه

پروژه اجرای نما در آجودانیه

کارفرما: آقای حسینی
موقعیت: آجودانیه
کاربری: مسکونی
متراژ: 140 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
خدمات: طراحی و اجرای نما

پروژه اقدسیه، گلستان شمالی

پروژه بازسازی واحد مسکونی در اقدسیه، گلستان شمالی

کارفرما: آقای تاجیک
موقعیت: اقدسیه، گلستان شمالی
کاربری: مسکونی
متراژ: 150 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
خدمات: بازسازی و دکوراسیون

پروژه برج رولکس

پروژه دکوراسیون واحد مسکونی برج رولکس در محمودیه

کارفرما: آقای شریفی
موقعیت: محمودیه
کاربری: مسکونی
متراژ: 700 متر
آرشیتکت: خانم مهندسی سروناز شریفی
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

پروژه جمشیدیه

پروژه دکوراسیون واحد مسکونی در جمشیدیه

کارفرما: آقای مهدیان
موقعیت: جمشیدیه
کاربری: مسکونی
متراژ: 220 متر
خدمات: دکوراسیون داخلی

پروژه پاسداران

پروژه بازسازی آپارتمان مسکونی در پاسداران

کارفرما: آقای دکتر سلطانی
موقعیت: پاسداران
کاربری: مسکونی
متراژ: 350 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
خدمات: بازسازی و دکوراسیون داخلی

طراحی و اجرا واحد مسکونی در پاسداران

پروژه خیابان میرزای شیرازی

پروژه طراحی واحد اداری در خیابان میرزای شیرازی

کارفرما: آقای کوهنورد
موقعیت: میرزای شیرازی
کاربری: اداری
متراژ: 80 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی

طراحی واحد اداری

پروژه کوچه آشتی کنون

پروژه طراحی و اجرای کوچه آشتی کنون در فرمانیه

کارفرما: آقای مهندس فدوی
موقعیت: فرمانیه ، عسگریان
کاربری: فرهنگی
متراژ: 120 متر
سبک طراحی: ایرانی اسلامی
خدمات: طراحی و اجرا

اجرای کوچه آشتی کنون

پروژه کلینیک ولنجک

پروژه بازسازی کلینیک در ولنجک

کارفرما: آقای دکتر پاسدار
موقعیت: ولنجک
کاربری: درمانی
متراژ: 250 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: بازسازی و دکوراسیون داخلی

پروژه کانتینر کامرانیه

پروژه طراحی تجاری کانتینر در کامرانیه

کارفرما: آقای مکری
موقعیت: کامرانیه
کاربری: تجاری
متراژ: 100 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: بازسازی و دکوراسیون داخلی

پروژه فرشته، کوروش

پروژه اجرای نمای ساختمان در فرشته ،کوروش

کارفرما: آقای دکتر آزاد
موقعیت: فرشته ،کوروش
کاربری: مسکونی
متراژ: 1500 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و اجرای نما

پروژه سینما خصوصی

پروژه دکوراسیون سینما خصوصی در جردن

کارفرما: آقای رحمتی
موقعیت: جردن
کاربری: مسکونی
متراژ: 60 متر
خدمات: طراحی و اجرای سینما خصوصی

پروژه باشگاه نیاوران

پروژه بازسازی باشگاه ورزشی در نیاوران

کارفرما: مهندس لطفی
موقعیت: نیاوران
کاربری: ورزشی
متراژ: 80 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون

پروژه جردن

پروژه بازسازی واحد مسکونی در جردن

کارفرما: خانم خالدی
موقعیت: جردن
کاربری: مسکونی
متراژ: 180 متر
خدمات: بازسازی و دکوراسیون داخلی

پروژه شریعتی

پروژه بازسازی واحد مسکونی در شریعتی

کارفرما: خانم میر
موقعیت: شریعتی
کاربری: اداری
متراژ: 100 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: بازسازی و دکوراسیون داخلی

پروژه شمیران سنتر

پروژه طراحی و بازسازی واحد اداری در شمیران سنتر

کارفرما: آقای مهندس قاضی
موقعیت: شمیران سنتر
کاربری: اداری
متراژ: 100 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی و دکوراسیون داخلی

پروژه های مختلف نمای بیرونی

دیگر پروژه های تیم کوئیک سازه در طراحی و اجرای نما

کارفرما: کارفرماهای مختلف
موقعیت: موقعیت های مختلف
کاربری: کاربری های مختلف
متراژ: متراژهای مختلف
سبک طراحی: سبک های متنوع
خدمات: طراحی و اجرای نما

پروژه آسانسور اقدسیه

پروژه اجرای آسانسور هیدرولیکی در اقدسیه

کارفرما: آقای محمدزاده
موقعیت: اقدسیه، میدان ارتش
کاربری: مسکونی
متراژ: 1000 متر
خدمات: طراحی و اجرای آسانسور هیدرولیکی

پروژه رستوران آرتمیس

پروژه طراحی رستوران آرتمیس در پاسداران

کارفرما: آقای عالدی
موقعیت: پاسداران
کاربری: رستوران
متراژ: 120 متر
خدمات: طراحی