اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای حسینی
موقعیت: آجودانیه
کاربری: مسکونی
متراژ: 140 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
خدمات: طراحی و اجرای نما

طراحی پروژه

نمونه کار طراحی پروژه

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرای پروژه

بعد از اجرا

تصاویر مربوط به پایان پروژه