اطلاعات پروژه

کارفرما: مهندس هاشمی
موقعیت: اندرزگو
کاربری: مسکونی
متراژ: 220 متر
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون
وضعیت: در حال اجرا

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرا پروژه