اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای تاجیک
موقعیت: اقدسیه، گلستان شمالی
کاربری: مسکونی
متراژ: 150 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
خدمات: بازسازی و دکوراسیون

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرای پروژه

بعد از اجرا

تصاویر مربوط به پایان پروژه