اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای مهندس فدوی
موقعیت: فرمانیه ، عسگریان
کاربری: فرهنگی
متراژ: 120 متر
سبک طراحی: ایرانی اسلامی
خدمات: طراحی و اجرا

اجرای کوچه آشتی کنون

بعد از انجام

تصاویر مربوط به پایان پروژه