اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای رحمتی
موقعیت: جردن
کاربری: مسکونی
متراژ: 60 متر
خدمات: طراحی و اجرای سینما خصوصی

بعد از اجرا

تصاویر مربوط به پایان پروژه