اطلاعات پروژه

کارفرما: خانم اسفندیاری
موقعیت: فرشته
کاربری: مزون
متراژ: 140 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی و آقای مهندس انالو
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون

طراحی مزون فرشته

قبل از اجرا

تصاویر مربوط به قبل اجرا پروژه

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرای پروژه