اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای محمدزاده
موقعیت: اقدسیه، میدان ارتش
کاربری: مسکونی
متراژ: 1000 متر
خدمات: طراحی و اجرای آسانسور هیدرولیکی

اجرای آسانسور هیدرولیکی

تصاویر مربوط اجرای آسانسور هیدرولیکی