اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای مهدیان
موقعیت: جمشیدیه
کاربری: مسکونی
متراژ: 220 متر
خدمات: دکوراسیون داخلی

بعد از اجرا

تصاویر مربوط به پایان پروژه