اطلاعات پروژه

کارفرما: خانم خالدی
موقعیت: جردن
کاربری: مسکونی
متراژ: 180 متر
خدمات: بازسازی و دکوراسیون داخلی

بعد از اجرا

تصاویر مربوط به پایان پروژه