اطلاعات پروژه

کارفرما: حاج آقای سیاح گرجی
موقعیت: خیابان کارگر جنوبی
کاربری: مسکونی
متراژ: 800 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و بازسازی
وضعیت: در حال انجام

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرا پروژه