اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای دکتر آزاد
موقعیت: فرشته ،کوروش
کاربری: مسکونی
متراژ: 1500 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و اجرای نما

بعد از اجرا

تصاویر مربوط به پایان پروژه