اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای مهندس ایران مهر
موقعیت: محمودیه ، خیابان جیم
کاربری: اداری
متراژ: 600 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی و بازسازی
وضعیت: در حال اجرا

طراحی پروژه

برخی از نمونه های طراحی پروژه محمودیه

قبل از اجرا

تصاویر مربوط به قبل اجرا پروژه

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرای پروژه