اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای کوهنورد
موقعیت: میرزای شیرازی
کاربری: اداری
متراژ: 80 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی

طراحی واحد اداری

طراحی پروژه

برخی از نمونه های طراحی پروژه