اطلاعات پروژه

کارفرما: مهندس لطفی
موقعیت: نیاوران
کاربری: ورزشی
متراژ: 80 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون

قبل از اجرا

تصاویر مربوط به قبل اجرا پروژه

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرای پروژه