اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای دکتر سلطانی
موقعیت: پاسداران
کاربری: مسکونی
متراژ: 350 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
خدمات: بازسازی و دکوراسیون داخلی

طراحی و اجرا واحد مسکونی در پاسداران

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرای پروژه