اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای شریفی
موقعیت: محمودیه
کاربری: مسکونی
متراژ: 700 متر
آرشیتکت: خانم مهندسی سروناز شریفی
سبک طراحی: کلاسیک
خدمات: طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

بعد از اجرا

تصاویر مربوط به پایان پروژه