اطلاعات پروژه

کارفرما: خانم میر
موقعیت: شریعتی
کاربری: اداری
متراژ: 100 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: بازسازی و دکوراسیون داخلی

قبل از اجرا

تصاویر مربوط به قبل اجرا پروژه

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرای پروژه