اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای مهندس قاضی
موقعیت: شمیران سنتر
کاربری: اداری
متراژ: 100 متر
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی و دکوراسیون داخلی

طراحی

نمونه کار طراحی پروژه

قبل از اجرا

تصاویر مربوط به قبل اجرا پروژه

روند اجرا

تصاویر مربوط به روند اجرای پروژه