اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای مهندس محبی
موقعیت: فرمانیه ، سنبل
کاربری: مسکونی
متراژ: 300 متر
آرشیتکت: خانم مهندس سروناز شریفی
سبک طراحی: مدرن
خدمات: طراحی و بازسازی

طراحی داخلی پروژه سنبل

طراحی پروژه

برخی از نمونه های طراحی پروژه سنبل

قبل از اجرا

تصاویر مربوط به قبل از شروع پروژه

روند اجرا

تصاویر مربوط به انجام پروژه

بعد از اجرا

تصاویر مربوط به پایان پروژه